Duurzaam Broekstreek

Samen werken we aan een duurzaam bestaan.

De vereniging Duurzaam Broekstreek heeft tot doel om de inwoners te stimuleren samen te werken aan een duurzaam bestaan.

We willen dit bereiken door:

  1. Een duurzaam beheer en gebruik van energie en water na te streven;
  2. Samen met andere organisaties educatie en voorlichting te geven over energie besparende maatregelen;
  3. Onderzoek, inventarisatie, studie en advies op het gebied van duurzaamheid;
  4. Zorg dragen voor de eigen leefomgeving door het (mede)onderhouden van de natuur in de directe omgeving in samenwerking met natuurorganisaties en andere grondeigenaren, zoals het onderhouden van bossingels, houtwallen enzovoorts;
  5. Een bijdrage leveren aan het verbeteren en/of beschermen van natuurwaarden door vrijwilligersactiviteiten
Duurzaamheid Broekstreek

Duurzaam Broekstreek - Hoe het begon.

In 2007 is door een aantal enthousiaste inwoners uit Balinge het initiatief ontstaan. Er was behoefte om meer en intensiever voor elkaar en voor de omgeving te zorgen. Het motto: leefbaar, duurzaam en samen. We vormden een aantal werkgroepen die de ideeën verder ging uitwerken. Uiteindelijk is in 2011 besloten de vereniging op te richten met de naam Duurzaam Balinge. In 2020 werd de naam gewijzigd in Duurzaam Broekstreek.

Er zijn twee werkgroepen: werkgroep energie en de werkgroep onderhoud houtsingels.

FOTOGALerij

Werkgroep Houtsingel

De werkgroep en onderhoud houtsingels in de Broekstreek. De motivatie van de leden is de zorg voor de eigen omgeving en het samenwerken met elkaar. Omdat de houtwallen zelfs letterlijk in het dorp staan zijn ze belangrijk voor alle inwoners van de Broekstreek. De houtwallen en bomen maken een zeer belangrijk onderdeel uit van de leefomgeving.

In 2009 is de werkgroep gestart met een pilot-project van Natuurmonumenten. Vanaf 2011 is er een goede samenwerking met Natuurmonumenten en wordt er jaarlijks gewerkt door zo’n twintig leden van Duurzaam Broekstreek.

Een greep uit de activiteiten van de werkgroep onderhoud houtsingels:

–          Jaarlijks 10-14 werkdagen in het winterseizoen.

–          Opleiding van leden door diverse zaag cursussen en veiligheid.

–          Levering van hout aan leden van Duurzaam Broekstreek.

–          Aanschaf van een kloofmachine die door leden gebruikt kan worden.

–          Verzamelen van eikels uit het Zuidlager bos voor nieuw plantmateriaal.

–          Planten van bomen o.a. lindebomen, fruitbomen en besdragers voor vogels.

–          Aanschaf van een takkenhakselaar.

Werkgroep Energie

Een greep uit de activiteiten in de afgelopen jaren:

–          Beste Buren actie, een initiatief van De Provinciale Milieufederaties, prijs: 5000                  euro, dat besteed is aan energie zuinige en milieuvriendelijke straatverlichting in                en rond Balinge.

–          Nationale Klimaatstraatfeest.

–          Bespaarschaapprijs  € 3000,-  in 2012.

–          Cursus het nieuwe rijden (elektrisch) i.s.w. met Witteveen.

–          Nationale verkeersveiligheidsprijs 2014.

–          Uitgeroepen tot duurzaamste initiatief van Drenthe (2014).

–          Presentaties op scholen en bij andere nieuwe initiatieven.

–          Duurzaamheidsdag.

–          Zonnepanelen acties.

–          Platform Broekstreek energie neutraal.

–          Deelname aan het de coöperatie project De Mussels. Klik hier voor de link.

 

Lokaal eigendom van drijvend zonnepark De Mussels

De mensen van de coöperatie project De Mussels steken hun nek uit. Ze zijn voor iets meer dan de helft eigenaar geworden van het drijvend zonnepark De Mussels in Beilen.

Daar liggen ze dan: de licht doorlatende zonnepanelen op de zandwinplas. Ruim 40.000 stuks verspreid over een oppervlakte van 10 hectare, die groene stroom opwekken voor ruim 5.000 huishoudens. De bestuursleden Irene Verkerk, Kees Kuik en Peter Mendelts kijken op deze wintermiddag om zich heen en wijzen naar het pas verworven zonnepark. Er staat een fris windje en ze bibberen een beetje van de kou, maar misschien ook wel omdat ze een grote stap maken en ze hun nek uitsteken om eigenaar te worden van dit zonnepark. Nou ja, dit is bepaald niet het mooiste plekje van Midden Drenthe. ‘Als je ergens zonnepanelen wilt leggen, dan is het hier wel’, zegt Peter Mendelts. ‘Niemand heeft er last van en zonnepanelen op het water geven een goede opbrengst aan energie’.

Het zonnepark De Mussels komt voor 51% eigendom van de coöperatie. De overige aandelen zijn in handen van het waterschap Drents Overijsselse Delta. De overeenkomst is getekend en op maandag 14 februari zijn de definitieve handtekeningen gezet bij de notaris.

De coöperatie project De Mussels is opgericht door lokale energiecoöperaties in de gemeente Midden-Drenthe. Allemaal vrijwilligers, die zich inzetten in hun eigen omgeving voor het gebruik van duurzame energie.

Er is ruim een jaar onderhandeld met ontwikkelaar GroenLeven en moederbedrijf Baywa r.e. Het waren soms taaie gesprekken en soms ontstonden er irritaties en twijfels. ‘Zonder de adviezen en medewerking van Hendrik Numan van het bureau Enber in Heerenveen was het voor ons onmogelijk geweest’, zegt voorzitter Kees Kuik. ‘Ze hebben specialistische kennis en ervaring met het aankopen en financieren van zonneparken. Er moesten allerlei technische en juridische onderzoeken worden gedaan. Stapels rapporten liggen er. Maar uiteindelijk kwam het goed, omdat alle partijen het besef hadden dat we er uit moesten komen’.

‘We doen dit ook omdat we willen voorkomen dat buitenlandse investeerders aan de haal gaan met het zonnepark. De winsten en de subsidies van de overheid lekken dan weg naar het buitenland’ vertelt Irene Verkerk. ‘De energie die opgewekt wordt kan door de inwoners worden gebruikt als ze Energie VanOns als leverancier hebben. Door duurzame energie door inwoners en bedrijven in Midden-Drenthe te laten gebruiken, creëer je een energiekringloop. Zo geven we de energietransitie vorm met elkaar en voor elkaar en blijven de geldstromen in Midden Drenthe’.

In het klimaatakkoord van de overheid staat dat minstens 50% lokaal eigenaarschap het streven moet zijn bij duurzame energie projecten. Dat verhoogt het draagvlak.

De provincie ondersteunt ook de nieuwe bron van groene energie. De coöperatie project De Mussels leende geld van het Energiefonds Drenthe, een zelfstandige dochter van de provincie. De gemeente Midden Drenthe wilde graag dat het park in lokale handen zou komen en heeft een lening van 400.000 euro verstrekt.

‘Mèensen, die nog een beetie in een aolde sok hebt, kunt bij oes terecht veur een andiel.

Hoeveel geld gemoeid is met de overname, wil voorzitter Kuik nog niet zeggen, maar het gaat om miljoenen euro’s. De coöperatie komt nog geld tekort en daarom hebben ze een crowdfund actie gestart bij Oneplanetcrowd, een crowdfundplatform voor duurzame en maatschappelijke projecten. ‘Mèensen, die nog een beetie in een aolde sok hebt, kunt bij oes terecht veur een andiel. Wij geeft een mooie rente van 3,6%. Kom daor dizze tied maor es um bie de baank. Vanof 250 euro kuj al mit andoen. Mèensen, die interesseerd bint kunt alle informatie vinden op oeze webstee: www.demussels.nl, ‘aldus Kees Kuik.

De groene stroom levert geld op en bovendien is er vijftien jaar lang de zekerheid van de SDE-subsidie. Veel zal de coöperatie kwijt zijn aan rente en aflossing. ‘Het geld dat overblijft moet zo snel mogelijk naar duurzame initiatieven in de gemeente’ vertelt Irene Verkerk. ‘Op dit moment financieren de lokale energie coöperaties al kleine projecten in hun dorpen. Daar komen nu ook de opbrengsten bij van dit park. Het is een rendabele onderneming, maar het is waar, de hoogste opbrengsten krijgen wij als wij geen rente en aflossing meer hoeven te betalen’.

Beiler stroom

Onlangs is er in Beilen ook een energiecoöperatie opgericht. Henk van Santen de Hoog, een van de oprichters: ‘Wij gaan met onze energiecoöperatie Duurzaam Beilen meedoen met De Mussels. De opgewekte stroom van het zonnepark is via onze leverancier Energie VanOns te verkrijgen voor de inwoners van Beilen. Stap over en neem ook Beiler stroom’.

Doe mee met lokaal eigendom.

Zonnepark De Mussels

Vanaf € 250 investeren in duurzame energie met 3,6 % netto rendement. www.demussels.nl